Srpen 2011

Chiromantie - co poznáte z rukou

21. srpna 2011 v 23:51 | Marry |  Duchovní příčiny odezvy na těle
Linie života
vypovídá o kvalitě života, o zdraví, o životních událostech. Začíná pod prstem Jupitera, obtáčí se přes dlaň kolem palce. Vzniklý pohorek může být velký a vysoký = sexualita, síla k životu naplno, koníčky, radosti), nebo je nízký a menší = osoba pracuje spíš mozkem, celkově menší úspěšnost
- řetízkovitost = přestálé potíže, nedostatky
- přerušení = přestálé nemoci
- slabě viditelná = nervozita, nerozhodnost, slabá životní síla
- hluboká, široká = zesílený účinek (střety)
- drobné paprsky z linie nahoru = dobré vlivy, dolů = špatné vlivy
- šípová linie k Jupiteru=idealista
- začátek spojen s linií hlavy
= nesnadné odpoutání od rodiny, opatrnost
- rozdvojená, 1 větev přes dlaň = život daleko od domova, obě běží souběžně = starosti o domov
- bledá čára = chudokrevnost
- cyanoticky zbarvená = oběhové poruchy
- žlutá na začátku čáry (asi 20 mm) = možná kapavka
- náhlé ukončení nebo silný zářez (na obou rukách) = náhlá příčina smrti
- rozdrobení na čárečky na jejím konci = rychlý rozpad životních sil
- červený bod na čáře = zranění, ohrožení života
- tmavý bod na čáře = horečka (v daném období)
- kroužek na čáře = nebezpečí pro zrak (P a L ruka = P a L oko)
- malý trojúhelník nebo ostrůvek v závěru čáry = zděděná dispozice k degeneraci buněk. Umístění Ca buněk závisí na současně vytvořeném ostrůvku na čáře osudu
- silné větvení čáry na pahorku Měsíce = potíže s vaječníky a varlaty
linie života
Linie hlavy
valzačíná také pod Jupiterem, ale směřuje k úderové straně dlaně. Kita myšlení, přístup k práci, duševní stav
- krátká = naivita, nicotné aktivity. Dlouhá = bystrost, protřelost
- rovná = matematik, technik, nerovná = spíše umělec
- tenká, hubená = labilita, emotivnost, zesílená = duševní bystrost
- ostrůvky, zářezy(na začátku) = potíže v dětství, špatný sluch, jinde = bolesti hlavy, únava, také nuda. Pod prstem Apollona nebo Saturna = nemocné oči, uši, řetězení = slaboduchost
- dvojitá = duševní nemoc, rozdvojená = všestrannost, končí v místě Měsíce = romantismus, třepení na konci = dušev. i Alzheimerova nemoc

- čára hlavy a čára života začínají spolu = velká nesmělost, obě čáry sešity křížkováním = dětské problémy (i ve škole), křížky v podobě narušeného diamantu = nesnášenlivost vojenského života (diamant nenarušený = zalíbení v armádě)
- vidlicové větvení čáry hlavy začíná pod prostřeníkem= dispozice k choromyslnosti
- vidlicové větvení čáry hlavy začíná pod prsteníkem = těžkomyslnost, hloubavost, chorobná nerozhodnost, nutkavé představy. Na levé ruce - strana matčina, na pravé ruce - ze strany otcovy
- dlouhé rozvětvení s kosočverečným ostrůvkem = paralýza končící choromyslností
- 2 souběžně běžící čáry hlavy od sebe oddělené = předek trpěl alkoholismem
- čára obloukovitě spadá k pahorku Měsíce = těžkomyslnost, návaly krve do hlavy, pády, (předek trpěl utkvělými představami, stihomamem - závisí na ruce).
- čára na více místech přerušená = závrati a pády
- červený bod na čáře = potíže se zrakem (hvězdice = po zranění)
- poloviční hvězdice na konci čáry = poškození zraku záněty, zákalem, rohovatěním
- kolmý (šikmý) ostrůvek na čáře = prodělaná operace
linie hlavy
Linie osudu
začíná na zápěstí a vede většinou k Saturnovi. Dlaň rozděluje na oblast instinktů (strana palcová) a oblast intuice (úderová strana).Vlastnosti člověka jsou ovlivněny umístěním počátku linie
- dlouhá, rovná, výrazná = spokojený život, štěstí, svědomitost
- málo znatelná = nerovnováha rozumu a citů
- přerušení = nepřízně, neočekávané změny
- řetízek = problémy z vlastní viny, nemoce
- tenké linky nahorů = příznivá doplňková síla
- tenké linky dolů = ztráty, nepřízeň
- čára mizí = změna v životě člověka, pak zdvojení čáry = náhlá změna postavení, např. změna povolání
- čas na liniích - linie osudu a hlavy se protínají mezi 30 a 40 rokem, k linii srdce dosahuje mezi 50 až 60 lety
linie osudu
Linie srdce
začíná na malíkové straně a končí někde mezi prsty Saturna a Jupitera. Vypovídá o citech, lásce, přátelství.
- dvojitá = silná citlivost a oddanost
- normálně dlouhá, rovná = ukázněnost, mlčenlivost
- normální, na konci s vidlicí = srdečnost, upřímnost
- dlouhá, obloukovitá = srdeční teplo, schopnost dávat a přijímat lásku, senzitivnost
- dlouhá (od obou okrajů dlaně) a nespojená s čárou hlavy nebo života = předek ochrnul, hrozí poruchy nervů a fóbie, spojenás čárou hlavy a života na pravé dlani = možná náhlý (násilný) konec života (po předcích)
-dlouhá a rovná = dobrý přítel i partner, vztahy bere vážně, často je samotářem, zradu a rozchod těžce nese
- krátká, silná, useknutá pod Saturnem = srdeční mrtvice
- ostrůvek = šok z rozpadlého vztahu, pod Merkurem = nepříjemné potíže srdce,pod Jupiterem = předek měl TBC, plíce jsou oslabeny
-krátká a zahnutá až mezi 2.a 3. prst = sexy, ale sobec
- přerušení = zrada, nevěra, "zlomené srdce" (znak selhávání srdce, orgánové poruchy, infarkt)
-linie chybí = špatná kondice, vážná nemoc
- čára chybí(hlava a srdce spojeny ... opičí čára) =uhrančivost, výbušnost
- obloukovitě prohnutá k prstům = problémy s prsy (i u mužů)
- vysoce postavená = vypočítavost
- spojka mezi liniemi srdce, hlavy a protnutá čarou osudu = nekomunikuje, nikoho nechápe.
-zdvojení se vytrácí k linii hlavy = nezvyklý přístup k lásce
- čára v klesání protne linie hlavy i života =možné zneužití v mládí, problémy se sexem
- široká mezera mezi linií srdce a hlavy = velkorysost, tolerance
- úzkámezera = tolerance je menší
- šupinkovitost hlavně pod Merkurem (v mládí běžné) = srdeční potíže, nedostatek draslíku, kontrolovat nehty
- bledá barva = poruchy oběhového systému, vysoký tlak krve, srdeční slabost
- žlutá, žlutavá čára = poruchy jater, fialová čára = poruchy v podbříšku
- čára s malým větvením a řetězením = srdeční neuróza
- čára s malým větvením, řetězením a ostrůvky = zděděná srdeční neuróza
- široká čára = srdeční svalová hypertrofie
- tečky na čáře - pod Saturnem = vadý chrup, - světlé pod Apollonem = ledvinové konkrementy, (tmavé = žlučníkové), - pod Merkurem = konkrementy v močovém systému
- modrý bod = sklon k srdečním křečím
linie srdce
Linie Apollonova (sluneční)
je čárou cti, schopností a vloh, určuje kvalitu osobnosti
- dlouhá, rovná = člověk štěstěny, slabá a nejasná = člověk bez elánu a cíle
čára chybí = nechuť k založení rodiny a domova
- dlouhá, přerušovaná = bez uměleckých šancí
- začíná na linii osudu = viditelný úspěch zajištěn
- soubor malých čárek na Apollonu = spokojenost a štěstí ve stáří, milující domov

- zdvojená čára = bezproblémové soužití s partnerem,
zanořené další čáry ze strany palcové = další partneři (pozdní svatby), jemné čárky z této strany = záliby, koníčky, aktivity v domácí práci. Čárky na straně malíkové = potřeba duševní stimulace, čárka tvaru "Y"na této straně = osoba pokytuje péči jiným (i zvířatům)
linie Apollonova
Linie Merkurova (zdravotní)
začíná ve spodní části dlaně a stoupá k Merkurovi. Upozorňuje na nesoulad mezi vnitřními orgány a nervovým systémem.Zrcadlí se v ní imaginarní složky života. Může být spojena s linií intuice a může ústit do léčivých čar. Je-li zdvojena, vnější se považuje za čáru Merkurovu, vnitřní za čáru zdraví
- delší, výrazná = předchozí interní potíže vyléčeny
- hluboká, přerušovaná = známka interních nemocí, zvláště jaterních
- slabá, nejasná = nastartovány ozdravné procesy
- úplně chybí = plné zdraví, silná konstituce
- zlámaná čára, části odsazeny= poruchy ledvin
linie Merkurova

O zubech - Proč vypadají jak vypadají ?

20. srpna 2011 v 18:57 | Marry |  Duchovní příčiny odezvy na těle
O zubech

Možná to znáte. Čistíte si zuby pravidelně a důkladně, nejíte ani moc sladkého, a přesto máte zuby samý kaz. Váš kamarád si zuby čistí jenom na Vánoce (a ještě se tím chlubí) a má je naprosto bez chybičky. Jak je to možné?
Zubní kaz není jenom důsledkem nedostatečné hygieny ústní dutiny, jak nám snaží namluvit reklamy na zubní pasty. Naše zuby totiž svědčí o událostech, které jsme kdysi prožili, o problémech, jež jsou v našem životě dominantní, o našich silných a slabých stránkách.
Akupunktura učí, že jazyk, nohy, ruce, obličej, oči a uši v sobě skrývají mapu celého těla. Kromě toho bere akupunktura v úvahu celou symboliku lidské bytosti a jejího éterického dvojníka. Zuby je možno přiřadit k určitým orgánům, např. přední řezáky souvisí s ledvinami a močovým měchýřem). Zároveň zuby také souvisejí s energetickými rovinami, tedy akupunkturními meridiány. A protože každá energetická rovina odpovídá určitému duševnímu stavu, tedy určité psychické složce, je rovněž možné podle zubů sestavit psychoemocionální schéma dané osoby.

Symbolika zubů
Přední řezáky (jedničky)
Přední řezák vpravo nahoře odpovídá mužskému archetypu, symbolizuje otce, autoritu, Boha a ducha (vnitřní mužský princip v muži i ženě). Přední řezák vlevo nahoře odpovídá ženskému archetypu, symbolizuje matku, ženu a duši (vnitřní ženský princip v muži i i ženě). Tyto řezáky tedy naznačují, jak reagujeme na otce a matku a příslušné archetypy. Když se např. řezáky vzájemně překrývají, znamená to často, že v rodině hraje dominantní úlohu jeden z rodičů.
Přední dolní řezáky naznačují, jaký význam mají rodiče v každodenním životě dítěte.
A co znamená mezera mezi předními řezáky? Lidé s touto mezerou mají obvykle potíže se sladěním ženské a mužské stránky své osobnosti. U mužů to znamená, že je ženy zároveň přitahují i odpuzují. Ženy s touto mezerou mají tendenci neustále uvádět v pochybnost muže, se kterým žijí.
Postranní řezáky (dvojky)
Vypovídají o temperamentu dané osoby a o tom, jak reaguje na archetypy. Když pravý postranní řezák vystupuje dopředu, znamená to, že má daný člověk tendenci být vepředu a že umí obhájit svou svobodu, ale zároveň je ve sporu s otcem. Stejná poloha levého postranního řezáku naznačuje konflikt s matkou. Jestliže postranní řezáky rostou přes přední, pak má převahu dítě nad rodiči nebo rodiče v jeho životě nefigurují. Pokud rostou tyto řezáky dozadu, je to příznak podřízenosti, a to buď autoritě otce nebo matky, podle toho, o který se jedná zub. Při kazu na levém postranním řezáku lze usuzovat na problémy v afektivní sféře.
Při dobré ústní hygieně znamená kaz zpravidla citový problém. Kaz vyvolává změna na úrovni fyzického těla, jejíž příčinou bývá emocionální napětí, jehož se člověk takto pokouší zbavit.
Špičáky (trojky)
Špičáky se objevují ve věku, kdy člověk nejen pohlavně dospívá, ale se rovněž začíná zajímat o sex. Pravý horní špičák symbolizuje způsob, jakým se chceme prezentovat vnějšímu světu. Levý horní špičák symbolizuje vnitřní postoj, jaký zaujímáme vůči změnám. Pravý dolní špičák je výrazem toho, čeho chceme dosáhnout navenek. Levý dolní špičák vyjadřuje způsob, jakým vyjadřujeme své vnitřní proměny.
Špičáky mají nesmírný význam. Když jsou vytrženy, pozorujeme ihned velký pokles vitality, zvlášť po vytržení dolních špičáků. Tyto zuby by měly být vždy za všech okolností zachovány.
Přední stoličky (čtyřky)
Přední stoličky zastupují naše Já a všechny naše tužby. Pokud se dětem systematicky vytrhávají stoličky, aby se uvolnilo místo v dásni, trpí tím automaticky jejich vědomí vlastního já. Lze pak říct, že jsou násilně přeorientovány z individuálního na kolektivní systém a podrobují se autoritě, kterou v zásadě nechtějí akceptovat.
Koleno patří k částem těla, které odpovídají předním stoličkám. Nikoli náhodou symbolizuje pokleknutí podřízenost a ochotu dobrovolně sloužit nadřazené osobě.
Přední stolička vpravo nahoře prozrazuje, jak bychom se chtěli jevit navenek. Přední stolička vlevo nahoře odpovídá všem tužbám, které souvisejí s naším citovým světem a s našimi náklonnostmi.
Přední stolička vlevo dole ukazuje, jak umíme vyjadřovat svá přání ve svém bezprostředním okolí a jak jsme schopni sdělit své pocity ostatním. Přední stoličky vlevo dole ztělesňuje realizaci našich plánů.
Zadní stoličky (pětky)
Klíčová věta pro zadní stoličky zní: "Chci tvořit." Zde výraz tvořivé Já: děti, záliby, umělecká díla...
Zadní stolička vpravo nahoře symbolizuje náš vyvoj ve vnějším světě, především děti a plány, které chceme uskutečnit. U žen, které prodělaly spontánní nebo umělý potrat, které ztratily dítě nebo jsou neplodné, bude tento zub s největší pravděpodobností podvyživený a zakrytý korunkou.
Zadní levá horní stolička je zcela zvláštní zub. Souvisí s karmou, tedy se všemi přirozenými vlohami, které v nás hluboko ukryty dřímou. Tento zub vyjadřuje prazákladní zaměření člověka, jež ukazuje, proč přišel na tento svět.
Zadní stolička vlevo dole ukazuje, jak dokážeme konkrétně využít ve svém životě matčiny energie. Když tento zub roste do nitra úst, pak je to většinou znamení, že je tu dominantní a potlačující matka.
Zadní stolička vpravo dole souvisí s konkrétní relizací našich plánů, zejména pak v profesní oblasti. Pronikavé změny v zaměstnání mohou tento zub ovlivnit.
Přední moláry (šestky)
Objevují se ve věku šesti až sedmi let, kdy se dítě začíná prosazovat. Tyto zuby můžeme obecně spojovat s postavením, jaké chtějí lidé zaujmout.
Přední molár vpravo nahoře ukazuje na místo, jaké bychom chtěli zaujmout vůči vnějšímu světu. Jeden mladý muž, kterému se tento zub kazil, neuspěl při závěrečných zkouškách z farmacie a musel se vzdát svých životních plánů.
Přední molár vlevo nahoře odpovídá úloze, kterou bychom rádi zaujali, abychom mohli vyjádřit své city. Přední molár vlevo dole odpovídá naší touze být milováni. Často děti mají pocit, že nejsou rodiči milovány tak, jak by být chtěly. Tento zub bývá často první, který je napaden kazem.
Přední molár vpravo dole zastupuje to, na čem obvykle budujeme svůj život: práci. Problémy při zakládání podniku nebo s realizací plánů se mohou projevit nejrůznějšími symptomy u tohoto zubu, protože v obou případech jde o jakýsi druh zrození. Tento molár totiž souvisí se smrtí a znovuzrozením. Každý začátek znamená též odumírání zastaralých struktur a zrod struktur nových.
Zadní moláry (sedmičky)
Odrážejí naše vztahy k okolnímu světu, tzn. že ukazují, jak na nás reagují naši bližní.
Pomocí zadního moláru vpravo nahoře se projevují události, které souvisí s vnějšími okolnostmi práce a každodenního života. Zadní molár vlevo nahoře ukazuje, zda žijeme v harmonickém vztahu se svými nejbližšími. Tento zub může onemocnět, když v partnerském svazku jeden zklame očekávání druhého. Spory mohou poškodit také zadní moláry dole.
Zuby moudrosti (osmičky)
V těchto zubech nachází výraz individuální energie, která souvisí s kolektivním a univerzálním vědomím. Tyto zuby představují naši schopnost splynout v dokonalém souladu s naším mystickým Já.
Dnes jsou zuby moudrosti často systematicky vytrhovány.Člověku je tak zamezováno v přístupu k silám všehomíru a znemožňováno dosáhnout spojení s univerzálním věděním.

Praktická Fyziognomika - Co Poznáte z Rysů Obličeje?

16. srpna 2011 v 13:43 | Marry |  Knihy/Filmy

Co Poznáte z Rysů Obličeje Člověka?

O fyziognomice jsem něco už párkrát předtím zaslechla ale teprve až dneska jsem se pokusila si o ní něco najít. Přišlo mi zajímavé že jen podle vzhledu poznám jaký daný člověk je i když to poznám i beze znalství fyziognomiky(takhle poznám podrazáky a lidi co kradou) I přesto jsem si o ně chtěla něco zjistit. Nejdříve jsem chtěla vědět jestli to vážně funguje a jestli je to pravda, tak jsem si najela na google zadala si do něj fyziognomiku. Vyjelo mi pár článků o ní a bylo to celkem i zajímavé počteníčko. Zjistila jsem něco o charakteru celebrit :) a politických blbečků. Řeknu vám že blbečky zůstali.
Nějaká znalá paní tam na různých celebritách fyziognomiku předváděla. Tak jsem si řekla že to nemusí být jenom nějaká kravina. I když se při tom snažili z lidí tahat peníze, ale jak jsem hledala tak jsem narazila na takovou ''knížku'' ke stažení.
Zalíbila se mi a během 10 minut ji mám přečtenou. Je poměrně dobře zpracovaná i když není zase se vším všudy ale stačí to. Před pár lety jsem se zajímala chiromantii a přijde mi že fyziognomika je založená na stejných základech. Vlastně nedávno jsem se sama sebe ptala na otázku ''Od čeho se vyvíjí lidský vzhled?'' a tady mám odpověd'. Možná vám to jako úplná odpověd' nestačí jelikož člověk nemá jen hlavu ale i tělo. Já si myslím že pro tělo určitě také existuje nějaká odborná věda jenom je bud'to někde dávno zapomenutá a nebo existuje jenom o ní nevím. Také mě napadlo že člověk má i na nohou takové ty ''čáry'' a určitě také něco znamenají. Pokud o nich něco víte tak mi určitě řekněte :)
A ted' zpět k té knížce o níž jsem vám říkala. Je to vážně krat'oulinké, ale stačí to. Je tam jenom o obličeji, čele a uších. Právě jsem jí dočetla ale zajímala jsem se jenom o vlastní rysy. Ale chtěla bych tím vyčíst z obličeje i jiným lidem. Je to celkem i lehké a vědu si z toho netropím. Pokud by jste si chtěli knihu stáhnout(což si myslím že asi ano) Tak vám přikládám odkaz :) Tak vám přeji hodně štěstí s vyčítáním

Stahujte ZDE


Návrat do reality

10. srpna 2011 v 21:28 | Marry |  Články
Návrat do relity, další těžké téma. Co je v dnešním světě vůbec realita? Jestli se tak bere hmotný svět tak beru jako návrat do ní třeba narození, ale hmotný svět je jen iluze tudíž nemůžu zrození brát jako návrat do reality. Pok je to tak tak znamená že návrat do reality je smrt? Vím zní to nelogicky, co jinak?

Takže zatím mám dvě kauzy =D Smrt a zrození, páni tady je hezky ukázaný příklad duality. Takže zančeme od začátku.
Zrození, dušička se dostane z ráje( pravděpodobně) do této těžké ''reality'', ale pokud je duše na této planetě poprvé tak to vlastně není návrat tudíž je podle mě spíše návratem do relity smrt. Hlavně realita je to co my přijímáme za opravdové a co je opravdové a většinou si myslíme že opravdová je iluze hmoty, ale není! Všechno je jen energie, námi tvořená energie.
Smrt - návrat do reality (?)
Zrození - příchod do iluze (?)
K obojímu jsou otazníky protože vlastně jen hádám =D

A ted' z úplně jiného soudku. Když si řekneme že realita je hmotný svět tak co vám naskočí. Je toho hodně třeba ranní vstávání (přerušení snů). Znáte to když se nad něčím zamýšlíte a pak si všimnete teba ve tramvaji že jste o stanici dál... to je u mě časté =D to třeba taky. Vlastně jsem typ člověka co je často nohama nad zemí. Je to občas celkem i nepříjemné třeba když něco zrovna dělám nebo s někým hovořím tak je to už celkem i hodně nepříjemné =D ale tak to je když máte věčně něčím probořenou mysl.

Mno ted' už opouštím blog a jdu se připravit, protože za chvilku budou dávat ''Holky to chtěj taky'' vim že si asi řeknete že když tu píšu takovýhle hluboce filosofický romány že se budu koukat na takovýhle filmy ale taky se chci občas zasmát a přece jenom jsem pubert'ačka =D

Jaké to bylo za palmami

8. srpna 2011 v 19:40 | Marry |  Články
Tak a ted' už můžu jen vzpomínat. Jak rychle uběhně týden v ''ráji'' a jak pomalu v tomto debilním státu. Achjo ale nebudu si stěžovat, nejsem na tom přeci tak zle. Sice je tu zima, ošklivo všichni přátelé jsou pryč a každý den uklízím ale.... já se snad rozbrečím :'( =D.Tak no já nejsem zrovna rozmazlená a i přeze všechno se mi v Itálii líbilo.
Cesta byla strašně dlouhá (12 hodin) ale stálo to za to! Za těch pár šupů to byl celkem luxus. Byla tam i televize a dávali Spongeboba =D ale italskýho. Když jsme přijeli čekali jsme hodinu ve 40stupn'ovím vedru na italku co nás na kole doprovodí k apartmánu a bylo celkem komický jí sledovat. Apartmán byl úplně nový a v 9 hodin jsme vyrazili na pláž. HIedali jsme ji asi půl hodiny. Nakonec jsme ji našli a divili jsme se proč tam nikdo není když je moře teplé ale když jsme se vrátili s 5 štípancema na jedný ruce tak nám to došlo. Komárů je v rosolině strašné množství. Musela jsem být v pokoji s mladší sestrou a ta chrápe jak dobytek(nejsem na chrápání zvyklá) Pak už jsme byli spíše jen u moře. A to kdybyste viděli. Furt tam chodí jeden chlap co chce euro za kousíček kokosu a řve KOKOOO KOKOOOO ale to jsme si i natočili. Musela jsem se mu smát a hlavně že 10 kč za celý kokos a on chce euro za ani ne čtvrtku je to tam strašně drahé chtějí 1.30 euro za kopeček, ale italská zmrzlina je sama o sobě drahá. K večeru jsme chodívali na trhy O. Když chce něco za tolik a tolik tak ho můžete ukecat na snížení i o 4 eura takže to je dobrý ;). Moře nebylo zrovna nejčistší, hodně řas, mrtvích krabů (i živích co štípali prsty) a dokonce i obalů. Potkala jsem ta pár vodních bytostí a přišly mi trošku skleslé že si nevážíme jejich vodního prostedí a ani jejich práce, ale přece jenom jsem uklízela na pláži (: .
Pak jsem byla také v benátkách. Najedli jsme se za 80 euro a nejhorší je že mi to ani moc nechutnalo :( měla jsem špagety s mořskými potvůrkami(vyzkoušet to musím) a bylo tam více skořápek mušlí než samotných špaget, ale stejně to sním za těch 11 euro( drahý!!). Ve Venezii jsme toho moc neviděli jenom katedrálu svatého Marca a nějaký kostel kde se mi mimochodem udělalo zle a musela jsem s něj odejít. U svatého Marca se do me zahrizl nějaký démon obýdlející chrlič, zahrizl se mi přímo do krku ale pak jsem ho odehnala. Hned za svatým Marcem byli trhy s maskami a já prostě jednu musela mít! Koupila jsem si takovou zlatofialovou s rolničkami a šaškovskou ''čepicí'' vypadá starodávně a na místě třetího oka má perlu, stála 18 euro ale já ji měla za 15. Je vážně moc krásná. V Benátkách se mi líbilo ale pokud půjdu příští rok do itálie musím na gondolu protože jsem tam toho vážně moc neviděla :'( ale myslím si že požitek z toho mám :) viděla jsem úzké uličky, pár staveb a hlavně samotné benátky. Ke konci jsme jeli za 5 euro přeplněnou lodičkou asi hodinu zpět k autoparkingu a vážně nikomu t nedoporučuju raději jed'te vláčkem do roma square.
Posledních pár dní jsme strávili jen na pláži ale i tak se mi tam líbilo a jela bych tam znova :) ovšem tentokrát s návštěvou delfinária!